Nehemiah 3:28-30

Bulgarian(i) 28 Над Конската порта възстановяваха свещениците, всеки срещу къщата си. 29 След тях възстановяваше Садок, синът на Емир, срещу къщата си. А след него възстановяваше Семая, синът на Сехания, вратарят на източната порта. 30 След него Анания, синът на Селемия, и Анун, шестият син на Салаф, възстановяваха друга част. След тях възстановяваше Месулам, синът на Варахия, срещу стаята си.