Nehemiah 3:21

Bulgarian(i) 21 След него, Меримот, синът на Урия, син на Акос, възстановяваше друга част, от входа на къщата на Елиасив до края на къщата на Елиасив.