Nehemiah 11:24

Bulgarian(i) 24 А Петая, синът на Месизавеил, от синовете на Зара, син на Юда, беше помощник на царя за всяко дело на народа.