Micah 5:5

Bulgarian(i) 5 И Този ще бъде Княз на мир. Когато дойде асириецът в земята ни и когато стъпи в дворците ни, тогава ще вдигнем против него седем пастири и осем човешки князе.