Matthew 7:28

Bulgarian(i) 28 И когато Иисус свърши тези думи, множествата се чудеха на учението Му,