Matthew 5:1

Bulgarian(i) 1 А като видя множествата, Иисус се изкачи на планината; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.