Matthew 4:17

Bulgarian(i) 17 Оттогава Иисус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.