Matthew 27:52

Bulgarian(i) 52 гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени,