Matthew 26:44

Bulgarian(i) 44 И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза отново същите думи.