Matthew 25:35

Bulgarian(i) 35 защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;