Matthew 19:24

Bulgarian(i) 24 И пак ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.