Matthew 19:16

Bulgarian(i) 16 И ето, един дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?