Matthew 16:16

Bulgarian(i) 16 Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог.