Matthew 14:9

Bulgarian(i) 9 Царят се наскърби, но заради клетвата си и заради седящите с него заповяда да й се даде;