Matthew 13:50

Bulgarian(i) 50 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.