Mark 7:2

Bulgarian(i) 2 и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти, тоест неизмити ръце.