Mark 12:29

Bulgarian(i) 29 Иисус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;