Luke 9:25

Bulgarian(i) 25 Понеже какво се ползува човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?