Luke 1:75

Bulgarian(i) 75 в святост и правда пред Него през всичките си дни.