Luke 1:71

Bulgarian(i) 71 спасение от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят;