Luke 1:67

Bulgarian(i) 67 Тогава баща му Захария се изпълни със Свети Дух и пророкува, казвайки: