Luke 19:10

Bulgarian(i) 10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси изгубеното.