Luke 12:13

Bulgarian(i) 13 И някой от множеството Му каза: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мен наследството.