Luke 10:9

Bulgarian(i) 9 И изцелявайте болните в него и им казвайте: Божието царство е наближило до вас.