Leviticus 9:21

Bulgarian(i) 21 А гърдите и дясното бедро Аарон подвижи за движим принос пред ГОСПОДА, както беше заповядал Мойсей.