Leviticus 8:9

Bulgarian(i) 9 Положи и митрата на главата му и закачи отпред на митрата златната плочица, светия венец, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.