Leviticus 7:31

Bulgarian(i) 31 Свещеникът да изгори тлъстината на олтара, а гърдите да бъдат за Аарон и синовете му.