Leviticus 7:26

Bulgarian(i) 26 И в никое от жилищата си да не ядете никаква кръв, била тя от птица или от животно.