Leviticus 6:14

Bulgarian(i) 14 А това е законът за хлебния принос: синовете на Аарон да го принасят пред ГОСПОДА, пред олтара.