Leviticus 5:19

Bulgarian(i) 19 Това е жертва за вина; защото човекът без съмнение е виновен пред ГОСПОДА.