Leviticus 25:39-46

Bulgarian(i) 39 Ако брат ти при теб обеднее и ти се продаде, да не го натовариш с робска работа. 40 Той да бъде като наемник или пришълец при теб; нека ти работи до юбилейната година. 41 Тогава да си излезе от теб, той и децата му с него, и да се върне при племето си, и да се върне в притежанието на бащите си. 42 Защото те са Мои слуги, които изведох от египетската земя — да не бъдат продавани като роби. 43 Да не господаруваш жестоко над него; да се боиш от своя Бог. 44 А колкото за роба и робинята, които ще имаш от народите, които са около вас, от тях можете да купувате роб и робиня. 45 Също и от децата на пришълците, които живеят като чужденци между вас, от тях да купувате и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви — те могат да ви бъдат притежание; 46 и можете да ги оставяте в наследство на децата си и те да ги наследяват след вас като притежание. Те могат да ви бъдат роби завинаги. А над братята си, израилевите синове, да не господарувате жестоко един над друг.