Leviticus 20:19

Bulgarian(i) 19 И голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриваш, защото, който върши това, открива голотата на кръвните си роднини; те ще носят беззаконието си.