Leviticus 19:9

Bulgarian(i) 9 Когато жънете жетвата на земята си, да не жънеш докрай краищата на нивата си и да не събираш падналите в жетвата си класове.