Leviticus 13:41

Bulgarian(i) 41 Ако му е окапала косата от главата към лицето, той е полуплешив; чист е.