Judges 9:12

Bulgarian(i) 12 После дърветата казали на лозата: Ела ти, царувай над нас!