Judges 6:7

Bulgarian(i) 7 И когато израилевите синове извикаха към ГОСПОДА заради мадиамците,