Judges 16:13

Bulgarian(i) 13 Тогава Далила каза на Самсон: Досега ти ме мами и ме лъга. Кажи ми с какво трябва да бъдеш вързан! А той й каза: Ако втъчеш седемте плитки на главата ми в кросното.