Judges 15:7

Bulgarian(i) 7 А Самсон им каза: Щом като правите така, аз непременно ще си отмъстя на вас, и след това ще престана.