Judges 14

Bulgarian(i) 1 И Самсон слезе в Тамна и видя в Тамна една жена от дъщерите на филистимците. 2 И той се изкачи и разказа на баща си и майка си, и каза: Видях в Тамна една жена от дъщерите на филистимците; И сега, вземете ми я за жена! 3 А баща му и майка му му казаха: Няма ли жена между дъщерите на братята ти или между целия ми народ, че да ходиш да вземаш жена от необрязаните филистимци? Но Самсон каза на баща си: Тази ми вземи, защото тя е права в очите ми. 4 Но баща му и майка му не знаеха, че това беше от ГОСПОДА, защото Той търсеше случай да излезе срещу филистимците. А в онова време филистимците владееха над Израил. 5 И Самсон слезе в Тамна с баща си и майка си и когато дойдоха до тамнатските лозя, ето, едно лъвче ревеше срещу него. 6 Тогава дойде върху него ГОСПОДНИЯТ Дух и той го разкъса, както се разкъсва яре, макар да нямаше нищо в ръката си. Но не каза на баща си и на майка си какво беше направил. 7 И слезе и говори на жената, и тя беше права в очите на Самсон. 8 А след известно време, когато се върна да я вземе, той се отби от пътя, за да види трупа на лъва; и ето, в трупа на лъва имаше рой пчели и мед. 9 И той го взе в ръцете си и продължи, И яде, докато вървеше. И дойде при баща си и майка си и им даде, и те ядоха; но не им каза, че беше взел меда от трупа на лъва. 10 И баща му слезе при жената и Самсон направи там угощение, защото така правеха младите мъже. 11 И като го видяха филистимците, доведоха тридесет другари, за да бъдат с него. 12 Тогава Самсон им каза: Ще ви предложа една гатанка. Ако ми я кажете през седемте дни на угощението и я отгатнете, аз ще ви дам тридесет ленени ризи и тридесет премени дрехи. 13 Но ако не можете да ми я кажете, тогава вие ще ми дадете тридесет ленени ризи и тридесет премени дрехи. И те му казаха: Предложи гатанката си, за да я чуем. 14 Тогава той им каза: От ядящия дойде ядене и от силния дойде сладост. И до третия ден те не можаха да отгатнат гатанката. 15 А на седмия ден казаха на жената на Самсон: Склони мъжа си да ни каже гатанката, за да не изгорим теб и бащиния ти дом с огън! За да ни оберете ни поканихте, нали? 16 Тогава жената на Самсон заплака пред него и каза: Ти само ме мразиш и не ме обичаш! Предложил си гатанка на синовете на народа ми, а на мен не си я казал! А той й каза: Ето, и на баща си и на майка си не съм я казал, а на теб ли да я кажа? 17 Но тя плачеше пред него през седемте дни, докато беше угощението им. И на седмия ден той й я каза, понеже му досади. А тя каза гатанката на синовете на народа си. 18 Тогава градските мъже му казаха на седмия ден, преди да залезе слънцето: Що е по-сладко от мед? И що е по-силно от лъв? А той им каза: Ако не бяхте орали с моята юница, не бихте отгатнали гатанката ми! 19 Тогава ГОСПОДНИЯТ Дух дойде на него и той слезе в Аскалон и уби тридесет мъже от тях, и взе облеклото им, и даде премените на онези, които бяха отгатнали гатанката. И гневът му пламна, и той се изкачи в бащиния си дом. 20 А жената на Самсон беше дадена на другаря му, който му беше приятел.