Judges 12:12

Bulgarian(i) 12 И завулонецът Елон умря и беше погребан при Еалон в земята на Завулон.