Judges 11:22

Bulgarian(i) 22 Така те завладяха цялата област на аморейците, от Арнон до Явок, и от пустинята чак до Йордан.