Joshua 4:15

Bulgarian(i) 15 Тогава ГОСПОД говори на Иисус и каза: