Joshua 21:8

Bulgarian(i) 8 И така израилевите синове дадоха на левитите чрез жребий тези градове и землищата, както ГОСПОД беше заповядал чрез Мойсей.