Joshua 21:45

Bulgarian(i) 45 Нито едно от добрите обещания, които ГОСПОД беше говорил на израилевия дом не пропадна; всички се осъществиха.