Joshua 21:33

Bulgarian(i) 33 Всичките градове на гирсонците според родовете им бяха тринадесет града със землищата им.