Joshua 21:3

Bulgarian(i) 3 И израилевите синове дадоха на левитите от наследството си според словото на ГОСПОДА тези градове със землищата им.