Joshua 21:28

Bulgarian(i) 28 и от исахаровото племе: Кисион със землищата му, Даврат със землищата му,