Joshua 21:25

Bulgarian(i) 25 и от половината на манасиевото племе: Таанах със землищата му и Гетримон със землищата му — два града.