Joshua 19:15

Bulgarian(i) 15 и обхващаше Катат и Наалал, и Симрон, и Идала, и Витлеем — дванадесет града със селата им.