Joshua 19:13

Bulgarian(i) 13 и оттам продължаваше на изток към изгрев слънце до Гат-Ефер, до Ита-Касин и излизаше в Римон-Метоар до Нуя;